تبلیغات
همه چیز - vay

همه چیز

هر صدفی لیاقت مروارید را ندارد برای هر صدفی مروارید مشو

شاید پای پوشی که با آن می خواهیم در صراط مستقیم قدم بر داریم از این هم کهنه تر باشد


شاید آب گوارایی که می نوشیم از این هم کثیف تر باشدشاید باری که بر دوشمان است از این هم سنگین تر باشدشاید صفای کودکیمان را اینجا ، جا گذاشته ایمشاید خانه آخرتمان از این بدتر استشاید مردم نتوانند از پشت شیشه های غبار گرفته ی ماشین هایشان ، زیبایی و طراوت نوجوانیمان را ببینند


شاید آنچه در دنیا می جستیم از این هم بی ارزش تر بود
و شاید کودکی و پیریمان را اندوهی چنین فرا گرفته باشدچشمها را باید شستنوشته شده در جمعه 12 خرداد 1391 ساعت 09:47 ب.ظ توسط sayeh نظرات |


Design By : Pichak